علی میرشکال
صفحات مجازی خواننده

علی میرشکال

هنرمندی از جزیره قشم ساکن دبی

بستک موزیک. اهنگ بستکی. البوم بستکی. ترانه خودمونی. رقص دستمال. اچمی. ترانه بستکی. ترانه شاد بندری. تراانه عروسی. چمکی. کیکنگ
کانال تلگرام صفحه اینستاگرام