علی میرشکال
صفحات مجازی خواننده

علی میرشکال

هنرمندی از جزیره قشم ساکن دبی

بستک موزیک. اهنگ بستکی
بستک موزیک. اهنگ بستکی
کانال تلگرام صفحه اینستاگرام