فرقه غربا بحرینی
صفحات مجازی خواننده

فرقه غربا بحرینی

از فرقه های قدیمی ساکن بحرین

بستک موزیک. اهنگ بستکی. البوم بستکی. ترانه خودمونی. رقص دستمال. اچمی. ترانه بستکی. ترانه شاد بندری. تراانه عروسی. چمکی. کیکنگ
کانال تلگرام صفحه اینستاگرام