ⓘ با عضویت در کانال YouTube ترانه های نایاب تر که در سایت منتشر نمی شوند را بشنوید

متن ترانه اصالت

3,178 بازدید
0
متن ترانه اصالت

اصالت
اَ خـو بـعـری ای جـماعت، مـکـنـی و مـچـی عـادت

اِ نه راه و رسم خوبین، اَ کو رفتو پس اصالت

تونگ اَبُر که هرچی تونگ دی، مه منه بلنده تونگ چی

تونگ اَزیر پا نه مـچـی، اَ کو رفتو پس اصالت
تا که تونگ دی لنز رنگی، تونگ اَ چش نه بر قشـنـگی

مانتویا تونگ و مه تنگی، اَ کو رفتو پس اصالت
مه چه شـن لـبـاس تـیـتـور، که مـوتی تونگ کنده از بر

ته کمد تونگ از جومو پر، اَ کو رفتو پس اصالت
اَ کـو وارسـسـش ای دت،ناشـنـاسـش ارزش خـوت

بکـو فـکر هرچـه امگت، اَ کو رفتو پس اصالت

Download Android App پخش آهنگ از بستک موزیک

2 مهر 1398

نظر خود را بنویسید

بستک موزیک. اهنگ بستکی. البوم بستکی. ترانه خودمونی. رقص دستمال. اچمی. ترانه بستکی. ترانه شاد بندری. تراانه عروسی. چمکی. کیکنگ
کانال تلگرام صفحه اینستاگرام