متن ترانه شهر بستک

0
272

شهر بستک شهرمن، شرح رنج و دردمن

با بد و خوبیش اَ سازم، یادگار جدمن

بستک آباد و خشن، منظرش شاد و گشن

مردمان با وفاش همه آزاد و خشن

گـردشـش اِزهـار کـوه، عـطـرشـن بهار کـوه

دورشن ز کهکشان هر طرف نوار کوه

پـرکـلامـش هـمـتن، شـوق جانش غیرتن

شـاعـر خـوش سـخـنـش فایز محـبـتن

سـر شـو تا سـحـرن، دل مو چش به درن

که به تیغ اشتیاق خون دل در جـگـرن

سراینده: محمد علی خان غیرت

BastakMusic Android App

Post A Comment

Please enter your comment!
Please enter your name here