متن ترانه زمزمی

متن ترانه باد شمال

زمزمی زمزمی، نـاتـش چـرا یـک دمـی

زخـم دلـم از دوریـت، بـداش بـکـا مـرحـمـی
ای زمزمی دل پسند، قدش نه کوتاه بلند

وقـتـی چـش اَ گـردنـیـت، اَ لرز اَکـردیت بدن
با جومخوی مد حالا، مخمل پر از شب نما

چند تی که همره یکن، خوش یکی چون قرص ماه
ای زمزمی مثل حور، ناتش چرا مه حضور

بـدا کـه بـی طـاقـتـم، بـشـتـر مـگـرد دور و دور
مه روز پسین که امددش، چشی اتکا و رد بدش

انـدم و کم کم تـه دم، تا وقـتی که رام بدش
اشگت مکه دلبرم، دیگر منینگ بش مه دم

مـحـلـه پـر از دشمنـن، بـرو مکا چـش مه دم

سراینده: حسن جناحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *