ⓘ با عضویت در کانال YouTube ترانه های نایاب تر که در سایت منتشر نمی شوند را بشنوید

متن ترانه زمزمی

3,516 بازدید
0
متن ترانه زمزمی

زمزمی زمزمی، نـاتـش چـرا یـک دمـی

زخـم دلـم از دوریـت، بـداش بـکـا مـرحـمـی
ای زمزمی دل پسند، قدش نه کوتاه بلند

وقـتـی چـش اَ گـردنـیـت، اَ لرز اَکـردیت بدن
با جومخوی مد حالا، مخمل پر از شب نما

چند تی که همره یکن، خوش یکی چون قرص ماه
ای زمزمی مثل حور، ناتش چرا مه حضور

بـدا کـه بـی طـاقـتـم، بـشـتـر مـگـرد دور و دور
مه روز پسین که امددش، چشی اتکا و رد بدش

انـدم و کم کم تـه دم، تا وقـتی که رام بدش
اشگت مکه دلبرم، دیگر منینگ بش مه دم

مـحـلـه پـر از دشمنـن، بـرو مکا چـش مه دم

سراینده: حسن جناحی

Download Android App پخش آهنگ از بستک موزیک

1 آبان 1399

نظر خود را بنویسید

بستک موزیک. اهنگ بستکی. البوم بستکی. ترانه خودمونی. رقص دستمال. اچمی. ترانه بستکی. ترانه شاد بندری. تراانه عروسی. چمکی. کیکنگ
کانال تلگرام صفحه اینستاگرام