ابراهیم شاعر
صفحات مجازی خواننده

ابراهیم شاعر

هنرمندی از روستای کریان میناب

بستک موزیک. اهنگ بستکی. البوم بستکی. ترانه خودمونی. رقص دستمال. اچمی. ترانه بستکی. ترانه شاد بندری. ترانه عروسی. چمکی. کیکنگ
کانال تلگرام صفحه اینستاگرام

Personel Sağlık