فرقه الدانه بحرینیه
صفحات مجازی خواننده

فرقه الدانه بحرینیه

از فرقه های قدیمی بستکی ساکن بحرین

بستک موزیک. اهنگ بستکی. البوم بستکی. ترانه خودمونی. رقص دستمال. اچمی. ترانه بستکی. ترانه شاد بندری. تراانه عروسی. چمکی. کیکنگ
کانال تلگرام صفحه اینستاگرام