متن ترانه بستکی

علی بستکی، حسن خان غیرت مست اتکردسم

تیر 10, 1398

مست اتکردسم

«مست اتکردسم» تو مست اتکردسم، مستور منینگ بش شـراب اتـدسـم و زهرم مده بش جـوونـی نـیـنـگ هـمـیـشـه بر مو و تو کـمـی رحمت بکه جان و دل لش نه مـست خـمـرم و مست تو هم یار چـو خـاری در کف دست تو هم یار بـدا بـبـش ... Read More »

تیر 10, 1398 0


متن ترانه های بستکی و بندری

خرداد 27, 1398

گلثومی

«گلثومی» گلثومی پی پی مه پش بدا تو ته سرا کسی ننیت اَ جا بدا تو چیت گلیت ا کله بکن، جومه پیلکیت ا بر بکن نعلن کاپیت ا پا بکن، سعت تسمه ایت ا دست بکن چش اَ دم خوت بکن جگر، اتنبن ... Read More »

خرداد 27, 1398 0


متن ترانه های بستکی و بندری

فروردین 1, 1398

فریال

فریال دلـم و بارن، تـه چشم پر از غبارن       تو مـحـبـتـی مه واکن، که نه رسـم روزگارن گـل نـازم گـل نـازم، فـریـال دل نـوازم       مـو گـدای محـفل تو، تو بـگـی دست نیازم نـازنـیـن چـه روزگارن، زندگی چون قمارن      بود و هسـتی ... Read More »

فروردین 01, 1398 0


متن ترانه های بستکی و بندری

فروردین 1, 1398

بی بی تو یاروم نابش

بی بی تو یاروم نابش، گل ته بهارم نابش   دل مو شیشه ی شکسته، برچه غصه خوارم نابش درد خـوم مو جا نو با خوم، دلدار دارم نابش    جـسـم مـو خمار عشقـت، داروی خـمارم نابش مـوگـه تـنـها بـیـقـرارم، تو چـرا قرارم ... Read More »

فروردین 01, 1398 0


متن ترانه های بستکی و بندری

فروردین 1, 1398

اولین دت

اولین دت، اولین زن، اولین یارم تو بسش     اولین گل بوته ی غم اولین خارم تو بسش از مه لحظه ی که نگاهم اَ چش مست تو واکت  هستی و بـود و نـبودم اَ زر دست تو واکت راحت جونم تو هش، ... Read More »

فروردین 01, 1398 0


متن ترانه های بستکی و بندری

فروردین 1, 1398

شهر بستک

شهر بستک شهرمن، شرح رنج و دردمن با بد و خوبیش اَ سازم، یادگار جدمن بستک آباد و خشن، منظرش شاد و گشن مردمان با وفاش همه آزاد و خشن گـردشـش اِزهـار کـوه، عـطـرشـن بهار کـوه دورشن ز کهکشان هر طرف نوار کوه پـرکـلامـش هـمـتن، ... Read More »

فروردین 01, 1398 0


متن ترانه های بستکی و بندری

فروردین 1, 1398

ننه شون

جونم به قربون خوش و دلم فدای ننه شون چش راست مو خوشن ته چش چپ ننه شون ته تلفن چه شگت حرف خش و ناز و نمک دور دنـیـا گر بگردم هسکه نینگ چون ننه شون ای نباتن یا حیاتن، آب قند ... Read More »

فروردین 01, 1398 0


متن ترانه های بستکی و بندری

بهمن 16, 1397

زهره از تو امنینگ

امنـاشا اسمت بـبـرم زهره از تو امنینگ ( نمی تونم اسمت را بگویم از تو می ترسم ) فقیر و بی پول و زرم چاره ی تو امنینگ اسمت نوشته تی دلم زهره از تو امنینگ نـاتـش گـهی اَ منـزلـم چاره ی تو ... Read More »

بهمن 16, 1397 0


متن ترانه های بستکی و بندری

بهمن 16, 1397

اشو گلم شبرن

عیش گلم مه خش اتات اشو گلم شبرن خون جگر مز چش اتات جان دلم شبرن چــدر گـــلــم بــاری اشــو گــلـم شـبـرن شــه دم اکـنـم زاری جـان دلــم شـبـرن قدش نه کـوتـاه نه دراز اشـو گلم شـبرن چقد جوونگ چو سروناز جان دلـم شـبـرن آخ ... Read More »

بهمن 16, 1397 0