پرداخت آنلاین

چنانچه به نحوی با درگاه پرداخت مشکل داشتید می توانید به صورت دستی هزینه را کارت به کارت نمایید

مشخصات کارت بانکی

کلیک کنید

To Gain Access all data and files  you need subscription plan 

One month unlimited 15 Euro 

 Send your transaction ID via WhatsApp or telegram

۰۰۹۸۹۱۷۱۸۱۵۷۹۱

 

  • Unlimited Bandwidth
  • Unlimited Links Target
  • Download Manager & Resume Support
  • ۲۴/۷ Support

Buy Now