Bastak Music
Founded 2005

حسن جناحی آلبوم زیتون

منتشرکننده: بستک موزیک

  • حسن جناحی آلبوم زیتون
  1. غزل
  2. جدایی
  3. لیمو عمانی
  4. نگارم
  5. شیرین
  6. تنها
  7. زیتون

Download Album

کلیک کنیدبا ترافیک نیم بها دانلود کنیدحمایت مادی از سایت
ممکن است شما دوست داشته باشید