متن ترانه مکو دلم و درد عبدالله یونس

متن ترانه باد شمال

مکو دلم و درد مکو
مکو دلم و درد مکو
که مو امنکو به تو بدی
تو راست بگی نور چشوم
مگه بدی از مو تدی
حالا چند سالن دلبروم
محبتی از تو امندی
مو تشنه دیدار توم
چش بکو مز ته چش ودی
اتم گهی انیم ته پش
گر چه از تو وفا امندی
به عهد خوت وفا بکو
تو که از مو جفا اتندی
از دل و جون عاشق توم
کار دلن نک یا بدی
وفادارم به عهد خوم
اگر تو تی بیت ابدی
با هم شنوسوم یک شووی
چقد برون خش اتمی
رسی وقت خداحافظی
خرص مز تک چش اتمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *