متن ترانه نازناز شبرن

متن ترانه باد شمال

ممونگ دور دورش بگردم
ناز ناز شبرن شه خونخوی قاضی ممونگ دور دورش بگردم
مهرش اکنن دویست تا غازی ممونگ دور دورش بگردم
تیمینگ شه مینگن، کری شه پادن ممونگ دور دورش بگردم
ماهک سرش هدیه ی دوما دن ممونگ دور دورش بگردم
مشاطه شه پش، دایه شه فرمون ممونگ دور دورش بگردم
کاکا شه سفر، دادا شه قربون ممونگ دور دورش بگردم
بین بینیا یکتا عروسن ممونگ دور دورش بگردم
خویش و قومیاش موتا شه بوسن ممونگ دور دورش بگردم
شنیور شه سر و گل شه دستن ممونگ دور دورش بگردم
چشیای سیه هش چقده مستن ممونگ دور دورش بگردم
قوال اَ جلو و رقص اکردان ممونگ دور دورش بگردم
همگی کِل بکشی که دوما اَ توردان ممونگ دور دورش بگردم
«یوسف هادی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *