ⓘ با عضویت در کانال YouTube ترانه های نایاب تر که در سایت منتشر نمی شوند را بشنوید

متن ترانه سنتی

6,503 بازدید
0
متن ترانه سنتی

پَسین داواتی بَله
شُلوغ اِن سُنهاتی بَله

صَلَوات اَ فِرِسَدان
بَر بِچ سُناتی بَله

مَردُم جَمع ان دور بِچوی
شَز بِبولن یَک پِچُوُی

شاد چَشوش پُر از گِریخ
زَهره اوش نِن اَ تِرسِدای

اَندو اوستَدِ سُنَتی
وَ مَیمَنت ، خِئر و خَشی

اَمرِ رَسول بارُم وَ جا
مُبارَکِ خَشی نَکی

پارچَه ی سَوز ان شَه لی پا
پولَک اوشن چون شَب نُما

کَندورَه وُی سَفید شَه بُر
ای ماشاالله نام خدا

زاه و نَمَک و اَوِشَه ن
شَه کُروک ان اَتِه کِسَه ن

بَغَلی بَسّو شَه بَغَل
کُلاهِ سَوزی شه سِرَ ن

مِهمونیا هَمه اودان
چَند تَی با قَوّال اَ چَتان

اوستا سُنَت اوش کو بِچوی
تَبریک اَ باباش اَ گوتان

سراینده: عادل کوخردی

شنیدن ترانه

Download Android App پخش آهنگ از بستک موزیک

8 تیر 1400

نظر خود را بنویسید

بستک موزیک. اهنگ بستکی. البوم بستکی. ترانه خودمونی. رقص دستمال. اچمی. ترانه بستکی. ترانه شاد بندری. تراانه عروسی. چمکی. کیکنگ